המורשת שלנו

אשדוד בונדד – מההקמה ועד היום

1971
הקמת המחסן הראשון בעורף נמל אשדוד
1971
כניסת המכולה הראשונה למחסן
1972
מחסן 207 בעורף נמל אשדוד
1975
מחסן אשדוד בונדד בתחנת הרכבת באשקלון (רועי שלזינגר כילד)
1991
הקמת המחסן החדש בא.ת. הקלה אשדוד
1991
המחסן החדש בא.ת. הקלה באשדוד
2004
רשות ש.התעופה-חתימת חוזה-גבי אופיר, הנהלת הרשות והנהלת בונדד
2005
אשדוד בונדד מסוף המטענים האווירי בנתב"ג

ביקורים בחברת אשדוד בונדד

פעילותו הבינלאומית שמואל שלזינגר ז"ל

אירועים בחברת אשדוד בונדד

הפעילות הציבורית של שמואל שלזינגר

משפחת שלזינגר – תמונות משפחתיות

שמואל שלזינגר ז"ל עם אח"מים