פריסה

קבוצת שלזינגר

מרכז לוגיסטי – אשדוד

רח': שלזינגר אשדוד
טל: 08-6110000
פקס: 08-8522088

מרכז לוגיסטי – עשרת

רח': הדפנה, עשרת
טל: 08-6110000
פקס: 08-8522088

מסוף רכבת

רח': דרך ניר גלים, אשדוד
טל: 08-6110000
פקס: 08-8522088

מרכז לוגיסטי – כניסה לעיר

רח': שדרות בני ברית 1, אשדוד
טל: 08-6110000
פקס: 08-8522088