ניהול מרכזים לוגיסטיים

IQ Logistics מנהלת ומתפעלת מערכים לוגיסטיים לאורך שרשרת האספקה של הלקוח, תוך הקפדה על גמישות, דיוק ומהירות תגובה.