מערכות מידע ו-IT

יכולת התאמה מוחלטת לצורכי הלקוח ולמערכות המידע שלו.
אפיון ובניית תהליכי עבודה ממוחשבים התומכים בשרשרת האספקה
של הלקוח.
שימוש במערכות מידע מתקדמות לניהול המלאים ותהליכי העבודה השונים, כמו שקיפות מלאה און-ליין של הטובין וזמינותו לאספקה.
אבטחת מידע מהמתקדמות בעולם להגנה מפני איומים ושמירה
על רציפות עסקית.